Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa máy bơm nước tại Củ Chi giá rẻ

Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa chữa máy bơm nước tại Củ Chi

Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa máy bơm nước tại Củ Chi giá rẻ

Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa máy bơm nước tại Củ Chi giá rẻ

 

Bảng giá dịch vụ sửa chữa máy bơm nước tại Củ Chi

Stt Hạng mục thợ thi công lắp đặt và sửa máy bơm tại Củ Chi Đơn giá
1 Dịch vụ thợ bảo dưỡng máy bơm nước 100.000 – 200.000đ
2 Dịch vụ thợ sửa máy bơm nước bị tụt nước 100.000 – 200.000đ
3 Dịch vụ thợ sửa sự cố máy bơm nước không lên nước 100.000 – 200.000đ
4 Dịch vụ thợ sửa dây điện lên phao máy bơm bị đứt 200.000 – 500.000đ
5 Dịch vụ thợ sửa bình áp của máy bơm tăng áp 200.000 – 300.000đ
6 Dịch vụ thợ sửa phớt bơm của máy bơm nước hút chân không 250.000 – 350.000đ
7 Dịch vụ thợ sửa chữa phớt bơm của máy bơm ly tâm 300.000 – 450.000đ
8 Dịch vụ thợ sửa chữa máy bơm nước bị cháy động cơ 450.000 – 1.100.000đ

Bảng giá dịch vụ thi công thay phụ kiện và sửa chữa máy bơm nước tại Củ Chi

Stt Hạng mục thợ thi công thay thế phụ kiện và sửa máy bơm tại Củ Chi Đơn vị Đơn giá
1 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay phớt máy bơm nước cái 100.000 – 200.000đ
2 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay cánh quạt máy bơm nước 125W – 150W cái 150.000 – 250.000đ
3 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay rơ le điện tử máy bơm nước (dùng cho bơm điện tử) cái 350.000 – 400.000đ
4 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay vòng bi máy bơm nước loại 200W – 750W bộ 350.000 – 400.000đ
5 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay vòng bi bơm nước 125W – 150W bộ 200.000 – 300.000đ
6 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay cánh quạt máy bơm nước 200 – 250W cái 250.000 – 350.000đ
7 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay cánh quạt máy bơm nước 300W – 750W cái 400.000 – 450.000đ
8 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay rơ-le cơ máy bơm tăng áp (Rơ-le Hanill) cái 250.000 – 350.000đ
9 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay rơ-le cơ máy bơm tăng áp (Đài Loan) cái 150.000 – 250.000đ
10 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay tụ bơm hút chân không công suất 100W – 150W cái 150.000 – 250.000đ
11 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay tụ bơm ly tâm công suất 350W (Hàn Quốc) cái 150.000 – 250.000đ
12 Thay tụ bơm ly tâm công suất 750W (Hàn Quốc) cái 200.000 – 300.000đ
13 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay tụ bơm ly tâm công suất 1000W (Hàn Quốc) cái 350.000 – 400.000đ
15 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay bi bơm ly tâm công suất 350W – 750W (Hàn Quốc) cái 200.000 – 300.000đ

Bảng báo giá chi tiết dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy bơm nước 1 pha tại Củ Chi

Bảng giá lắp đặt và sửa chữa máy bơm nước 1 pha ly tâm tại Củ Chi

Stt Hạng mục thợ thi công lắp đặt và sửa máy bơm ly tâm 1 pha tại Củ Chi Đơn giá
1 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 0.5 ngựa 0.5Hp 0.37kw 1 pha ly tâm 1.520.000 – 2.050.000đ
2 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 1 pha 0.55kw 0.75kw 220v ly tâm 1.900.000 – 2.350.000đ
3 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 1Hp 0.75kw 1 pha 220v ly tâm 1.950.000 – 2.525.000đ
4 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 1.5 ngựa 1.1kw 1 pha ly tâm 2.950.000 – 3.560.000đ
5 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 2hp 1.5kw 1 pha ly tâm 3.201.000đ – 3.950.000đ
6 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3hp 1 pha 2.2kw 220v ly tâm 4.100.000đ – 4.650.000đ
7 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 1 pha 4hp 3kw 220v ly tâm 5.960.000đ – 6.920.000đ

Bảng giá lắp đặt và sửa chữa máy bơm nước 1 pha tăng áp tại Củ Chi

Stt Hạng mục thợ thi công lắp đặt và sửa máy bơm tăng áp 1 pha tại Củ Chi Đơn giá
1 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 0.5 ngựa 0.5Hp 0.37kw 1 pha tăng áp 1.850.000 – 2.350.000đ
2 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 1 pha 0.55kw 0.75kw 220v tăng áp 1.900.000 – 2.850.000đ
3 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 1 pha 1hp 0.75kw 220v tăng áp 2.970.000 – 3.750.000đ

Bảng giá lắp đặt và sửa chữa máy bơm nước chìm 1 pha tại Củ Chi

Stt Hạng mục thợ thi công lắp đặt và sửa máy bơm chìm 1 pha tại Củ Chi Đơn giá
1 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 0.5 ngựa 0.5Hp 0.37kw 1 pha bơm chìm nước sạch 1.850.000 – 2.450.000đ
2 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 1.5 ngựa 1.1kw bơm chìm nước thải 2.900.000 – 3.550.000đ
3 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 2hp 1.5kw 1 pha bơm chìm nước thải 3.120.000 – 3.780.000đ
4 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3hp 1 pha 2.2kw 220v bơm chìm nước thải 3.120.000 – 3.780.000đ

Bảng báo giá chi tiết dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy bơm nước 3 pha tại Củ Chi

Bảng giá lắp đặt và sửa chữa máy bơm nước 3 pha CM công nghệ Ý tại Củ Chi

Stt Hạng mục thợ thi công lắp đặt và sửa máy bơm 3 pha CM công nghệ Ý tại Củ Chi Đơn giá
1 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 1.5kw 2hp, 380v 4.000.000 – 4.700.000đ
2 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 2.2kw 3hp, 380v 4.500.000 – 5.200.000đ
3 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 3kw 4hp, 380v  5.100.000 – 5.700.000đ
4 Giá máy bơm nươc 3 pha 4kw 5.5hp, 380v 5.500.000 – 6.300.000đ
5 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 5.5kw 7.5hp, 380v 6.500.000 – 7.800.000đ
6 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 7.5kw 10hp, 380v 6.300.000 – 7.900.000đ
7 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 11kw 15hp, 380v 8.900.000 – 10.300.000đ
8 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 15kw 20hp, 380v 10.00.000 – 12.500.000đ
9 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 18.5kw 25hp, 380v 11.800.000 – 12.700.000đ
10 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 22kw 30hp 30 ngựa, 380v 17.800.000 – 20.100.000đ
11 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 30kw 40hp, 380v 23.000.000- 25.600.000đ
12 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm 3 pha 37kw 50hp, 380v 24.500.000 – 27.700.000đ

Bảng giá lắp đặt và sửa chữa máy bơm nước Teco Đài Loan 3 pha tại Củ Chi

Stt Hạng mục thợ thi công lắp đặt và sửa máy bơm Teco Đài Loan 3 pha tại Củ Chi Đơn giá
1 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 1hp 0.75kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 4.800.000 – 5.670.000đ
2 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 2hp 1.5kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 5.420.000 – 6.350.000đ
3 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 3hp 2.2kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 6.460.000 – 7.600.000đ
4 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 5.5hp 4kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 7.8300.000 – 9.210.000đ
5 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 7.5hp 5.5kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 12.640.000 – 14.840.000đ
6 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 10hp 7.5kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 14.230.000 – 16.740.000đ
7 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 15hp 11kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 19.240.000 – 22.640.000đ
8 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 20hp 15kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 22.260.000 – 33.180.000đ
9 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 25hp 18.5kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 28.200.000 – 33.180.000đ
10 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 30hp 22kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 34.090.000 – 40.110.000đ
11 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 40hp 30kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 42.640.000 – 50.160.000đ
12 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco 50hp 37kw mới chính hãng, 3 pha ly tâm 53.660.000 – 61.130.000đ

Bảng giá lắp đặt và sửa chữa máy bơm nước mới 90% kiểu Teco Đài Loan tại Củ Chi

Stt Hạng mục thợ thi công lắp đặt và sửa máy bơm mới 90% kiểu Teco Đài Loan tại Củ Chi Đơn giá
1 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco second hand 1hp 0.75kw, 2 pole, 2900 vòng phút 2.350.000 – 2.800.000đ
2 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco second hand 2hp 1.5kw, 2 pole, 2900 vòng phút 2.550.000 – 3.500.000đ
3 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco second hand 2hp 1.5kw, 2 pole, 2900 vòng phút 3.310.000 – 3.900.000đ
4 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco second hand 5.5hp 4kw, 2 pole, 2900 vòng phút 4.590.000 – 5.400.000đ
5 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco second hand 7.5hp 5.5kw, 2 pole, 2900 vòng phút 5.550.000 – 7.500.000đ
6 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco second hand 10hp 7.5kw, 2 pole, 2900 vòng phút 6.750.000 – 8.200.000đ
7 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco second hand 15hp 11kw, 2 pole, 2900 vòng phút 10.960.000 – 15.800.000đ
8 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco second hand 20hp 15kw, 2 pole, 2900 vòng phút 13.430.000 – 15.800.000đ
9 Dịch vụ thợ sửa chữa và thay máy bơm Teco second hand 25hp 18.5kw, 2 pole, 2900 vòng phút 16.570.000 – 19.500.000đ

Lưu ý: Bảng giá dịch vụ thợ sửa chữa máy bơm nước tại Củ Chi trên đây sẽ còn thay đổi vào từng loại máy bơm, từng sự cố hư hỏng máy bơm gặp phải. Vì vậy! Quý khách vui lòng liên hệ đến hotline ☎️ Hotline: 0825.281.514 để được tư vấn báo giá sửa máy bơm miễn phí.

Thông tin liên hệ tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa máy bơm nước tại Củ Chi

  • ☎️ Hotline: 0825.281.514
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Củ Chi
  • 🌐 Website: Suamaybomtphcm.com
  • 📧 Mail: Minhphuong679@gmail.com

Các dịch vụ liên quan dịch vụ thợ sửa chữa máy bơm nước tại Củ Chi

Bài Viết Liên Quan

Báo giá quấn motor 1 pha, 3 pha tại Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】 Báo giá quấn motor 1 pha, 3 pha tại Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ quấn motor 1 pha tại Vũng Tàu1.1 Báo giá...
Báo giá quấn motor 1 pha, 3 pha tại Tp Bà Rịa【Tiết kiệm 10%】 Báo giá quấn motor 1 pha, 3 pha tại Tp Bà Rịa【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ quấn motor 1 pha tại Tp Bà Rịa1.1 Báo...
Báo giá quấn motor 1 pha, 3 pha tại Đồng Nai【Tiết kiệm 10%】 Báo giá quấn motor 1 pha, 3 pha tại Đồng Nai【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ quấn motor 1 pha tại Đồng Nai1.1 Báo giá...
Báo giá quấn motor 1 pha, 3 pha tại Nhơn Trạch【Tiết kiệm 10%】 Báo giá quấn motor 1 pha, 3 pha tại Nhơn Trạch【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ quấn motor 1 pha tại Nhơn Trạch1.1 Báo giá...